จิตอาสาทำความสะอาดด้านสิ่งแวดล้อม ณ วัดมณีชลขันธ์

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. จิตอาสาสมัครพระราชทาน และสมาชิก อถล. ตำบลพรหมมาสตร์ จำนวน 50 คน ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านสิ่งแวดล้อม ณ วัดมณีชลขันธ์