ทำความรู้จัก “ธนาคารขยะ” เพิ่มมูลค่าของเหลือใช้แถมสร้างรายได้ให้ครอบครัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับ ทำความรู้จัก “ธนาคารขยะ” เพิ่มมูลค่าของเหลือใช้แถมสร้างรายได้ให้ครอบครัว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ