ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา