รายงานสรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม…