การจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ร่วมกับผู้นำชุมชน อ่านเพิ่มเติม…