ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 9.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ตามที่กรมการปกครองได้มีหนังสือให้แต่ละหมู่บ้านดำเนินการจัดทำแผนหมู่บ้าอ่านเพิ่มเติม…

ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการประกอบพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรอบในการทำงบประมาณ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการประกอบพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรออ่านเพิ่มเติม…

การจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ร่วมกับผู้นำชุมชน อ่านเพิ่มเติม…