โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริอ่านต่อ…

แนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ Dos & Don’ts

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดทำแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเปอ่านต่อ…

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริอ่านต่อ…