ทำความรู้จัก “ธนาคารขยะ” เพิ่มมูลค่าของเหลือใช้แถมสร้างรายได้ให้ครอบครัว

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับ ทำความรู้จัก “ธนาคารขยะ” เพิ่มมูลค่าของเหลือใช้แถมสร้างรายได้ให้ครอบครัว โดยมีรอ่านต่อ…

รับสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพรหมมาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์อ่านต่อ…

“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์”อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ อ่านต่อ…

รายงานการดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง

ตามที่การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง : High – Potentiated Local Asessment (HPA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ โดอ่านต่อ…

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริอ่านต่อ…

ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมอ่านต่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) ธอ่านต่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิอ่านต่อ…

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพรหมมาสตร์ สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ ประจำปีที่สำนักปลัด องค์การบอ่านต่อ…

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ IIT

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งอ่านต่อ…