ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางมาลี พูนสวัสดิ์ไปบ้านนางสมคิด บัญญัติ สายคันคลองตาคง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ