ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 ซยอบ้านนายสามิต พูนผล จุดที่ 2 จากแยกผู้ใหญ่จอนถึงบ้านนายสุพัฒ ทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ