ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-004 สายคันคลองชลประทาน 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา หมู่ที่ 1 บ้านโคกดอกไม้ ถึงหมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์หัวช้าง ต.พรหมมาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-068 หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายเจริญ อยู่เจริญทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดครงการซ่อมแซมไหล่ทางลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-042 หมู่ที่ 4 สายทางไปสะพานรถไฟ (วัดสิงหล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนนผิวจราจรและก่อสร้างผนัง คสล.กันดิน รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-044 หมู่ที่ 4 ซอยไปคุ้มโคกลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนนผิวจราจรและก่อสร้างผนัง คสล.กันดิน รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-044 หมู่ที่ 4 ซอยไปคุ้มโคกลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายพฤชชัย บุญชื่น สิ้นสุดบริเวณบ้านนายสมประสงค์ ป้อมลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบประกาศเสียงไร้สาย ผ่านเครือข่ายมือถือ จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…