ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยบ้านนายสมหมาย แสงสว่าง) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง