สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนมิถุนายน 2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ