ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ จุดที่ 1 ซอยบ้านนายสมหมาย และจุดที่ 2 ซอยริมน้ำข้างวัดเทพกุญชร หมู่ที่ 3 ต.พรหมมาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ