ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายพฤชชัย บุญชื่น สิ้นสุดบริเวณบ้านนายสมประสงค์ ป้อมลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ