ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย รหัสสายทาง ลบ.ถ.88-068 หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายเจริญ อยู่เจริญทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ