ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบประกาศเสียงไร้สาย ผ่านเครือข่ายมือถือ จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ