สรุปข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ