รายงานสรุปสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์กาบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี