ลานกีฬาเพื่อชุมชน

กิจกรรมอบต.

ในปัจจุบันคนในชุมชนมีความต้องการที่จะออกกำลังกาย แต่ยังขาดแคลนในเรื่องของสนามกีฬา และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล และฟิตเนส ซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้พื้นที่ในการเล่น ซึ่งในกีฬาแต่ละชนิดนั้นจะก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและยังสอนให้รู้จักน้ำใจนักกีฬาอีกด้วย ในส่วนของผู้สูงอายุนั้นจะจัดให้มีลู่สำหรับวิ่งหรือเดิน และมีการจัดลานแอโรบิคสำหรับผู้ที่สนใจ  ซึ่งตอนนี้ห้องฟิตเนส ได้ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 และเครื่องออกกำลังกาย  ได้ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6