มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล กิจกรรมอบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ แก่นายสุรสิทธิ์ บรรยงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานราชการ