ก่อควัน ฝุ่นพิษ อันตรายต่อชีวิตและเป็นเหตุรำคาญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผาหญ้า ขยะ วัชพืช วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ก่อสให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์ ไนโตรเจนไดออกไซค์ ฝุ่นละออง ควัน ที่อาจก่อให้เกิดความเดือนร้อน รำคาญ และเกิดผลการะทบต่อสุขภาพแก่ประชาชน ถือเป็นเหตุรำคาญ ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535