สรุปข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ