ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถมดินลูกรังลานเอนกประสงค์ บริเวณหนองยายฉิม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง