สรุปข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ