สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ