สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลพรหมมาสตร์ สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ ประจำปีที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวล 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-3642-0260