รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานเก็บสิ่งปฏิกูล (จ้างเหมาบริการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานเก็บสิ่งปฏิกูล (จ้างเหมาบริการ) ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่อบต.พรหมมาสตร์