รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน