รายงานการดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง

ตามที่การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง : High – Potentiated Local Asessment (HPA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการ โดอ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ 4 สายทางข้างวัดสะแก ต.พรหมมาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายประสงค์ ป้อมลอย จุดสิ้นสุดบริเวณปลายซอยเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายประสงค์ ป้อมลอย จุดสิ้นสุดบริเวณปลายซอยเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ…